Gebruiksvoorwaarden

Op zoekArrangement.com Gebruiksvoorwaardenovereenkomst

Door de SeekingArrangement.com-website (de "Website") te bezoeken, inclusief via een mobiele applicatie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Overeenkomst") en het Privacybeleid van de Onderneming, dat hier beschikbaar is en bijgevoegd bij de einde van deze Overeenkomst, ongeacht of u zich registreert als lid van SeekingArrangement.com. SeekingArrangement.com wordt beheerd door Reflex Media, Inc., waarnaar soms wordt verwezen als "SeekingArrangement.com" of het "Bedrijf." Als u de Website wilt bezoeken of lid wilt worden en gebruik wilt maken van SeekingArrangement.com service (de "Service"), lees deze Overeenkomst.

De gebruiksvoorwaarden zijn zoals uiteengezet in het Engels. U moet niet vertrouwen op een niet-Engelse vertaling. Raadpleeg de Engelse voorwaarden in het geval van discrepanties of inconsistenties.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EN NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF DAT U NIET VOLDOET AAN DE BEPALINGEN OF ZE VOLDOET, GEBRUIK DE WEBSITE OF DE SERVICE NIET.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door, met inbegrip van de Arbitragebepaling hieronder, waarin wordt beschreven hoe geschillen (hieronder gedefinieerd) tussen ons zullen worden opgelost en dat er geen class actions onder deze Overeenkomst kunnen worden ingesteld. Om door te gaan met deze Overeenkomst en toegang tot de Services van de Website te krijgen, moet u akkoord gaan met deze voorwaarden en op het vak "Ik ga akkoord" klikken om te bevestigen dat u akkoord gaat met het feit dat deze Overeenkomst onderhevig is aan een arbitrageovereenkomst. Ik ben het eens.

 1. Bindende overeenkomst
  1. Deze overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden worden uiteengezet die u moet aanvaarden om de website te gebruiken en om een ​​'lid' te worden. Voor de doeleinden van deze overeenkomst betekent de term 'lid' of 'lidmaatschap' een persoon die informatie verstrekt aan het bedrijf op de website om op enigerlei wijze deel te nemen aan de service, ongeacht of deze persoon de service als een gratis lid of een abonnee gebruikt. Deze Overeenkomst kan naar eigen goeddunken op elk gewenst moment door SeekingArrangement.com worden gewijzigd en dergelijke wijzigingen worden op de Website geplaatst. Uw voortdurende gebruik van de Website of de Services na het plaatsen van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat u dergelijke herzieningen aanvaardt.
  2. Deze overeenkomst bevat het beleid voor acceptabel gebruik van SeekingArrangement.com hieronder voor inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die wordt gepost op de website, het privacybeleid vanArrangement.com, alle kennisgevingen met betrekking tot de website en de voorwaarden die door u zijn onthuld en overeengekomen als u lid wordt of als u aankoop of accepteer extra functies, producten of diensten die we aanbieden op de website, zoals staatsspecifieke voorwaarden en bepalingen voor functies, facturering, gratis proeven, kortingen en promoties.
 2. verkiesbaarheid
  1. U moet ten minste achttien jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en zich te registreren als een lid of om de website te gebruiken. Het lidmaatschap van de Service is ongeldig waar verboden. Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u Lid wordt, verklaart u en garandeert u dat u nooit bent veroordeeld voor een misdrijf en dat u niet verplicht bent om u te registreren als zedendelinquent of met een wederzijdse aanduiding bij een overheidsinstantie. U zult de Service alleen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Overeenkomst en alle lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de exportwetten van de Verenigde Staten. Door de Service te gebruiken, verklaart u dat u niet door de Amerikaanse overheid bent aangewezen als een "Specially Designated National" of een andere persoon op wie de bepalingen van de Service zijn verboden. Registratie voor en gebruik van de Service is ongeldig waar verboden. U bent verantwoordelijk voor het bepalen of het gebruik van de Service legaal is in uw rechtsgebied.
 3. Termijn en beëindiging
 4. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de Website gebruikt en / of Lid bent. U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, door de instructies in het gedeelte Account deactiveren in Accountinstellingen of bij ontvangst door SeekingArrangement.com van uw schriftelijke of e-mailbericht van beëindiging op te volgen. Op zoek naarArrangement.com kan uw lidmaatschap beëindigen om welke reden dan ook, effectief na het sturen van een kennisgeving aan u op het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraag voor lidmaatschap of een ander e-mailadres dat u later aan SeekingArrangement.com kunt verstrekken. Als SeekingArrangement.com uw lidmaatschap in de Service beëindigt omdat het van mening is dat u de Overeenkomst hebt geschonden, heeft u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementskosten of ongebruikte tegoeden. Als uw lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, blijven alle bepalingen van deze overeenkomst van kracht na deze beëindiging en blijven ze volledig van kracht en van kracht, behalve voor alle voorwaarden die naar hun aard aflopen of volledig zijn vervuld.

 5. Niet-commercieel gebruik door leden
 6. De website en de service zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Leden mogen de Service niet gebruiken in verband met commerciële activiteiten zoals (i) adverteren of vragen aan een gebruiker om producten of services te kopen die niet door het Bedrijf worden aangeboden of (ii) om anderen te vragen deel te nemen aan feesten of andere sociale functies, of netwerken, voor commerciële doeleinden. Organisaties, bedrijven, bureaus en / of bedrijven mogen geen Lid worden en mogen de Service of de Website voor geen enkel doel gebruiken. Illegaal en / of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van leden via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail en ongeautoriseerde framing van of links naar de website kan worden onderzocht en gepaste juridische stappen kunnen genomen worden, inclusief, zonder beperking, civielrechtelijk, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal. Gebruikers van de Website mogen geen informatie gebruiken die is verkregen van de Service om contact te maken, te adverteren, vragen te stellen of te verkopen aan een andere gebruiker zonder zijn of haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Het bedrijf kan mogelijke juridische stappen ondernemen en in actie nemen in reactie op illegaal en / of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief verwijzende activiteiten die het bedrijf verdacht acht voor overheidsinstanties.

 7. accountbeveiliging
 8. Uw account is alleen voor persoonlijk gebruik. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u aanwijst tijdens het registratieproces, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U erkent dat SeekingArrangement.com niet verantwoordelijk is voor externe toegang tot uw account die het gevolg is van diefstal of onrechtmatige toe-eigening van uw gebruikersnaam of wachtwoord.

 9. Risicoberekening en voorzorgsmaatregelen
  1. Op zoek naarArrangement.com IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, ONLINE OF OFFLINE, VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE OF LID VAN DE DIENST. U GAAT ALLE RISICO BIJ HET GEBRUIK VAN DE DIENST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE RISICO'S VERBONDEN AAN ENIGE ONLINE OF SCHATTING VAN INTERACTIES MET ANDERE LEDEN, INCLUSIEF DATING OF HET VERSTUREN VAN GELD AAN EEN ANDER LID. U GAAT ERMEE AKKOORD ALLE NOODZAKELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN BIJ HET VOLDOEN AAN DE PARTICULIEREN VIA DE DIENST. U dient uw financiële gegevens (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankrekeninggegevens), of giraal of op andere wijze geld, niet aan andere leden te verstrekken.
  2. Op zoek naarArrangement.com DOES NIET MOMENTEEL CRIMINELE ACHTERGRONDSCENINGEN OVER HAAR LEDEN UITVOEREN. Echter, SeekingArrangement.com behoudt zich het recht voor om een ​​criminele achtergrondcontrole uit te voeren, op elk moment en met behulp van beschikbare openbare registers. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVESTIG U EEN DERGELIJKE CONTROLE.
  3. Leden hebben de mogelijkheid om te betalen voor een derde partij voor het uitvoeren van een zelfachtergrondscreening op basis van informatie die het lid de derde partij verstrekt. Leden die een dergelijke zelf-achtergrondscreening doorstaan, krijgen een "Achtergrond geverifieerd" -teken op hun profiel. U begrijpt dat SeekingArrangement.com geen garanties geeft, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van het zelfachtergrondonderzoek van de derde partij of het "Background Verified" -teken en in geen geval zal SeekingArrangement.com aansprakelijk zijn voor enige schade, zij het directe, indirect, algemeen, speciaal, compenserend, voortvloeiend en / of incidenteel, voortkomend uit of gerelateerd aan de zelfachtergrondscreening of het "achtergrond geverifieerde" merk.
  4. U begrijpt dat SeekingArrangement.com geen garanties biedt, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot uw ultieme compatibiliteit met personen die u via de Service ontmoet of met betrekking tot het gedrag van dergelijke personen.
 10. Eigendomsrechten
 11. W8 Tech Limited en Reflex Media, Inc., bezitten en behouden alle eigendomsrechten op de Website en de Service en in alle inhoud, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. De website bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van W8 Tech Limited en Reflex Media, Inc. Met uitzondering van die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u schriftelijke toestemming hebt gekregen, mag u niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen van dergelijke eigendomsinformatie. U stemt ermee in om eigendomskennisgevingen op welke inhoud dan ook, inclusief auteursrecht, handelsmerk en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom, niet te verwijderen, onleesbaar te maken of anderszins te wijzigen.

 12. Acceptabel gebruik van de website
  1. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die u publiceert, uploadt, publiceert, linkt naar, verzendt, opneemt, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt (hierna "Post" of "Plaatsing") op de Website of als onderdeel van een Service of verzenden naar andere leden, inclusief e-mails, video's (inclusief streaming video's), foto's, spraaknotities, opnames of profieltekst, openbaar gepost of privé verzonden (gezamenlijk, "Inhoud"). U mag niet plaatsen op de website of als onderdeel van de service, of verzenden naar SeekingArrangement.com of een ander lid (op of buiten de website), elk materiaal (i) dat in strijd is met enige toepasselijke wet of regelgeving, (ii) op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of de privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten van anderen schendt, of (iii) op ​​een manier die aanstootgevend, onnauwkeurig, profaan of intimiderend is, lasterlijk, obsceen, bedreigend, beledigend of hatelijk. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u bij registratie indient, accuraat en waarheidsgetrouw is en dat u alle door u verstrekte informatie die later onnauwkeurig, misleidend of onjuist wordt, onmiddellijk bijwerkt.
  2. SeekingArrangement.com behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Inhoud die u op de Website plaatst of als onderdeel van een Dienst te controleren. SeekingArrangement.com heeft het recht om Inhoud te verwijderen die, naar haar enige mening, in strijd is met of van toepassing is op toepasselijke wetgeving of de letter of geest van deze Overeenkomst of op verzoek van een derde partij.
  3. Door Content op de Website of als onderdeel van de Service te plaatsen, verleent u automatisch een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, volledig volgestort, wereldwijd recht en licentie voor (i) gebruik, kopiëren, opslaan, uitvoeren, weergeven, reproduceren, de inhoud opnemen, afspelen, aanpassen, wijzigen en distribueren, (ii) afgeleide werken van de inhoud voorbereiden of de inhoud opnemen in andere werken, en (iii) sublicenties van het voorgaande verlenen en autoriseren in elk medium dat nu bekend is of hierna is gemaakt.
  4. Het is verboden om de beveiliging van de Website te schenden of te proberen te proberen, inclusief maar niet beperkt tot (i) toegang tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account waartoe u niet bevoegd bent; (ii) proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste toestemming te overtreden; (iii) pogingen ondernemen om de Service of de Website te verstoren of te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een virus op de Website, overbelasting, overstroming, spamming, bomaanslagen bij e-mail of crashen; (iv) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en / of reclame voor producten of diensten; (v) vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identifiers om de oorsprong te maskeren van informatie verzonden naar of via de Website of Service (direct of indirect via het gebruik van software van derden); (vi) het gebruiken (of proberen) van een motor, softwaretool, agent of ander apparaat of mechanisme van elke robot, spider, site search / retrieval-applicatie of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces om te "indexeren" , "Of op enige manier de navigatiestructuur of presentatie van de Website, Dienst of de Inhoud ervan reproduceren of omzeilen; (vii) het aanpassen, aanpassen, sublicentiëren, vertalen, verkopen, reverse-engineering, decoderen, decompileren of anderszins demonteren van enig deel van de Service of de Website of enige software die wordt gebruikt op of voor de Service of de Website, of waardoor anderen dit doen.
  5. De Website mag alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt door personen die vriendschap en liefde zoeken. Als een van de voorwaarden voor uw gebruik van de Website en de Service, verklaart, garandeert en stemt u ermee in dat u de Website en de Service niet zult gebruiken (of plannen, aanmoedigen of helpen gebruiken) voor enig doel of in enige andere manier die verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen, of door toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke exportcontroles). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Website en de Dienst in overeenstemming is met deze Overeenkomst en om voorafgaande schriftelijke toestemming van SeekingArrangement.com te vragen voor elk gebruik dat niet is toegestaan ​​of niet uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Overeenkomst. Op ZoekArrangement.com verbiedt specifiek elk gebruik van de Website of de Dienst, en u gaat hierbij akkoord om de Website of de Dienst niet te gebruiken voor een van de volgende:
   1. Het plaatsen van onvolledige, valse, misleidende of onnauwkeurige inhoud over uzelf en / of uw profiel;
   2. Het plaatsen van Inhoud die niet geheel van uzelf is of waarvoor u geen volledige gebruiksrechten hebt;
   3. Zich voordoen als, of op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geven van een aansluiting, verbinding of vereniging met een persoon of entiteit;
   4. Als u een wachtwoord hebt, waardoor een andere persoon toegang heeft tot een niet-openbaar deel van de Website, uw wachtwoord bekendmaakt of deelt met derden, of uw wachtwoord gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden; gebruik van metatags of code of andere apparaten die enige verwijzing bevatten naar de SeekingArrangement.com, de Website of de Service (of enig handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van de SeekingArrangement.com) om een ​​persoon naar een andere website te leiden voor welk doel dan ook;
   5. Het vragen om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers;
   6. Materiaal plaatsen of versturen dat mensen onder de achttien exploiteert, of persoonlijke informatie opvraagt ​​van iemand jonger dan 18 jaar en bovendien de kennis van een persoon onder de leeftijd van 18 jaar niet bij SeekingArrangement.com meldt, of de site blijft gebruiken om te interageren in op welke manier dan ook, met iemand waarvan je weet dat hij jonger is dan 18 jaar, zal resulteren in de beëindiging van je lidmaatschap.
   7. Zich bezighouden met reclame voor, of verzoeken om, andere leden om geld te sturen, kopen of verkopen van producten of diensten. U mag geen kettingbrieven of ongewenste e-mail verzenden naar andere leden. Als u de voorwaarden van deze subsectie overtreedt en ongevraagde bulkmail, "spam" of andere ongevraagde communicatie van welke aard dan ook via de Service verzendt of plaatst, erkent u dat u aanzienlijke schade hebt toegebracht aan SeekingArrangement.com, maar dat de hoeveelheid dergelijke schade zou uiterst moeilijk te bepalen zijn. Als een redelijke schatting van dergelijke schade gaat u ermee akkoord SeekingArrangement.com $ 50 te betalen voor elke ongevraagde communicatie die u via de Service hebt verzonden;
   8. Gokken aanwenden of deelnemen aan gokactiviteiten of soortgelijke activiteiten;
   9. Gebruik van de website als een escort of gebruik van de Dienstverlening voor het vragen van klanten naar een escortdienstverlening;
   10. Contact opnemen met leden van de site op een andere manier, zonder daarvoor eerst expliciete toestemming te hebben gekregen via de Website;
   11. Plaatsingen van advertenties of verzoeken om werk, bedrijf of piramidesystemen;
   12. Het gebruik van de website of dienst om prostitutie te promoten, ernaar te vragen of eraan deel te nemen;
   13. Gebruik van de website of dienst voor activiteiten die een wet, statuut, verordening of regelgeving schenden;
   14. Gebruik maken van de website of dienstverlening, het vragen of deelnemen in prostitutie;
   15. Zich bezighouden met activiteiten die in strijd zijn met de strafwetten van het rechtsgebied waarin het lid verblijft, bezoekt of contact legt met leden;
   16. Zich bezighouden met activiteiten die mensenhandel mogelijk maken of vormen;
   17. Stalking of anderszins lastigvallen van andere leden of medewerkers of vertegenwoordigers van het bedrijf;
   18. \ Frame \ of \ mirror \ elk onderdeel van de Service of de Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
   19. Elk concurrerend doel, inclusief kopiëren, vragen om informatie, concurrentie of marktanalyse, of elk ander gebruik door een concurrent; en
   20. Werving, inclusief pornografie, modellering of escortsites of bordelen.
  6. Commerciële en concurrerende schendingen; Geliquideerde schade; Geen recht op arbitrage voor commerciële en concurrerende schendingen. Commerciële en concurrerende gebruikers die de site schenden, erkennen dat ze geen echte gebruikers van de site zijn en hebben geen enkele van de rechten of bescherming die ze hebben voor echte gebruikers onder deze Overeenkomst of de wet. Elk commercieel of concurrerend gebruik van de site in strijd met deze overeenkomst is onderworpen aan een schadevergoeding van $ 100.000 als schadevergoeding voor een dergelijke schending. U erkent dat elk commercieel of concurrerend gebruik van deze website schade zal veroorzaken in een hoeveelheid die uiterst moeilijk te achterhalen is en dat $ 100.000 voor elke commerciële of concurrentschending een redelijke schatting van dergelijke schade is. Commerciële en concurrentieschendingen zijn niet onderworpen aan de arbitragebepalingen hierin en kunnen in geen geval arbitrage-rechten inroepen met betrekking tot claims van enige partij met betrekking tot commerciële en concurrentieschendingen van deze Overeenkomst, inclusief het uitdrukkelijk hierbij afstand doen van enig recht om de arbitragebevoegdheid van dergelijke conclusies.
 13. Geen intimidatie van het SeekingArrangement.com Medewerkers
 14. U zult geen werknemers, of agenten van SeekingArrangement.com die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Service aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen. Als wij vinden dat uw gedrag ten opzichte van een van onze medewerkers op elk moment bedreigend of aanstootgevend is, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen en heeft u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementskosten.

 15. Auteursrechtenbeleid; Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht
 16. U mag op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Zonder beperking van het voorgaande, als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op de Service is gepost op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u onze Copyright Agent op copyright@SeekingArrangement.com of het volgende adres: SeekingArrangement.com, Attn: Copyright Agent, 3250 Pepper Lane, Las Vegas, Nevada 89120 , met de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het wordt geschonden; het materiaal identificeren waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en waar het zich op de Website bevindt; informatie die redelijkerwijs voldoende is om SeekingArrangement.com in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en een op straffe van meineed afgelegde verklaring dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. Alleen auteursrechtelijke kennisgevingen worden geaccepteerd op het bovenstaande e-mailadres. Alle andere vragen of verzoeken worden weggegooid.

 17. Abonnement Membership
  1. U moet actuele, volledige en juiste informatie voor uw factureringsaccount verstrekken. U moet alle informatie onmiddellijk bijwerken om uw factureringsaccount actueel, volledig en nauwkeurig te houden (zoals een wijziging in factuuradres, kaartnummer of vervaldatum) en u moet SeekingArrangement.com onmiddellijk op de hoogte stellen als uw betaalmethode is geannuleerd (inclusief als u uw kaart verliest of als deze wordt gestolen), of als u zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op de beveiliging (zoals ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw naam of wachtwoord). Wijzigingen in dergelijke informatie kunnen worden gemaakt bij "Accountinstellingen" op de Website. Als u ons geen van de voorgaande informatie verstrekt, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de kosten die zijn opgebouwd in het kader van uw factureringsaccount. Daarnaast machtigt u ons om bijgewerkte of vervangende vervaldatums en kaartnummers voor uw creditcard of betaalkaart te verkrijgen zoals verstrekt door uw creditcard- of debitcarduitgever.
  2. U stemt ermee in dat alle betalingen op de Website definitief zijn en dat u de kosten met uw bank niet zult betwisten of betwisten. U gaat er verder mee akkoord dat als u problemen ondervindt met betrekking tot uw betaling (zoals dubbele facturering), u een supportticket via de website opent om het probleem op te lossen. Als u een geschil met uw bank begint, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk zult worden gehouden voor het openstaande saldo dat wij verschuldigd zijn, plus eventuele kosten van geschillenbeslechting die door onze bank in rekening worden gebracht, die kan oplopen tot USD 60. U stemt ermee in dat u het openstaande saldo dat u hebt met SeekingArrangement.com binnen 30 dagen na de datum van kennisgeving betaalt. Openstaande openstaande bedragen die na 30 dagen nog niet zijn betaald, kunnen worden ingediend bij een incassobureau en u stemt ermee in dat er een incassoprovisie van maximaal 50% ovan het openstaande saldo of $ 100 (het hoogste bedrag) wordt toegevoegd aan het bedrag dat u verschuldigd bent.
  3. Om continue service te bieden, biedt SeekingArrangement.com de optie voor automatische verlenging. ALS DE AUTOMATISCHE VERLENGINGOPTIE OF HET CHECKBOX IS GESELECTEERD TIJDENS HET BETALINGSPROCES, ZAL Zullen ARrangement.com AUTOMATISCH ALLE BETAALDE ABONNEMENTEN VOOR DE DIENSTEN OP DE DATUM VERLENGEN DAT DERGELIJKE ABONNEMENTEN VERLOPEN. Na uw aanvankelijke verbintenisperiode voor abonnementen en opnieuw na een volgende abonnementsperiode, gaat uw abonnement automatisch door voor een extra equivalente periode. Door deze Overeenkomst aan te gaan, bevestigt u dat uw account onderworpen zal zijn aan de hierboven beschreven automatische verlengingen als u de automatische verlengingsoptie hebt geselecteerd. Als u niet wilt dat uw account automatisch wordt verlengd, of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, log dan in en ga naar "Accountinstellingen" op de website en volg de aanwijzingen hierin.
  4. Op zoek naarArrangement.com HANDHAAFT EEN STRIKT GEEN TERUGBETALINGSBELEID. ALLE AANKOPEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GEMAAKT, ZIJN DEFINITIEF. ALS U KIEST OM EEN ABONNEMENTPAKKET OP DE WEBSITE TE KOPEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ABSOLUUT GEEN TERUGBETALINGEN, HETZIJ VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK, ZULLEN WORDEN VERSTREKT OM ENIGE REDEN OF VOOR ENIGE ONGEBRUIKTE OF RESTERENDE INSCHRIJVING. BOVENDIEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN TERUGBETALINGEN ZULLEN WORDEN GEMAAKT OP ENIG RESTEND OF ONGEBRUIKT ABONNEMENT OF KREDIETEN.
  5. Wanneer u uw SeekingArrangement.com-account deactiveert of wanneer uw account wordt geschorst wegens schending van deze Overeenkomst of andere beleidsregels, stemt u ermee in dat alle resterende of ongebruikte abonnementen en tegoeden worden verbeurd en dat er geen restituties worden verleend voor resterende of ongebruikte lidmaatschapsabonnementen en kredieten . Verder, als uw gedeactiveerde SeekingArrangement.com-account op een later tijdstip wordt hersteld, stemt u ermee in dat elk overblijvend of ongebruikt lidmaatschapsabonnement en tegoeden die u nog hebt op het moment dat uw account wordt gedeactiveerd, niet opnieuw worden geactiveerd met uw account.
  6. Credits of een abonnement dat is gekocht voor een specifiek SeekingArrangement.com-account is strikt niet overdraagbaar. U stemt ermee in dat elk overblijvend of ongebruikt lidmaatschapsabonnement dat is gekoppeld aan een actief of gedeactiveerd SeekingArrangement.com-account niet wordt overgedragen naar een ander account van u of iemand anders.
  7. SeekingArrangement.com behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment, voor elke duur, tegelijkertijd leden van andere leden aan te bieden aan een persoon naar keuze. SeekingArrangement.com behoudt zich ook het recht voor om de gratis proefperiode op elk moment te annuleren voor alle of een van zijn leden. Een ledenprofiel (zowel abonnees als een gratis lidmaatschap) kan op de website blijven staan, zelfs als dat lid de service niet actief gebruikt. U erkent dat hoewel het profiel van een lid kan worden bekeken, u niet (zelfs als abonnee) in staat bent om de Service te gebruiken om met dat lid te communiceren als hij of zij niet actief gebruik maakt van de Service.
 18. Service en wijziging van de website
 19. SeekingArrangement.com garandeert niet dat de website de hele tijd volledig operationeel zal zijn. Leden kunnen te maken krijgen met aanzienlijke service-storingen. Alleen in het geval dat de website langer dan 72 uur offline is, zal een pro rato terugbetaling worden gegeven. Op zoek naarArrangement.com BIEDT GEEN TECHNISCHE ONDERSTEUNING. We bieden alleen ondersteuning voor de service met betrekking tot de website. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de website of de service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan een lid, groep leden of alle leden te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Service. Om de integriteit van de Website of de Dienst te beschermen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken te voorkomen dat gebruikers van bepaalde IP-adressen toegang krijgen tot de Website of Service.

 20. gebruikers informatie
  1. Wanneer u zich registreert voor onze Service op de Website, wordt u gevraagd om ons bepaalde informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot een geldig e-mailadres (uw "Gebruikersinformatie"). Het recht van ARrangement.com om uw gebruikersinformatie te gebruiken, wordt beschreven in ons privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van uw Gebruikersinformatie. Op ZoekArrangement.com behoudt zich het recht voor om diensten en producten van derden aan te bieden op basis van de voorkeuren die u identificeert in uw Gebruikersinformatie en op elk moment daarna; dergelijke aanbiedingen kunnen door ons of door derden worden gedaan.
  2. U erkent en gaat ermee akkoord dat SeekingArrangement.com uw Gebruikersinformatie geheel of gedeeltelijk kan vrijgeven als dit op grond van de wet vereist is, op verzoek van een derde partij, of als wij naar eigen goeddunken vinden dat openbaarmaking redelijk is om ( 1) voldoen aan de wet, verzoeken of bevelen van wetshandhavingsinstanties, of enige juridische procedure (ongeacht of dergelijke openbaarmaking door de toepasselijke wetgeving wordt vereist); (2) de rechten of eigendommen van SeekingArrangement.com, of een derde partij, te beschermen of te verdedigen; of (3) iemands gezondheid of veiligheid beschermen, zoals wanneer schade of geweld tegen een persoon (inclusief de gebruiker) wordt bedreigd.
  3. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst of het Privacybeleid, behoudt SeekingArrangement.com zich het recht voor, maar is niet verplicht om enige informatie die u verstrekt aan de Service openbaar te maken, als naar zijn mening, SeekingArrangement.com vermoedt of redenen heeft om te vermoeden , dat de informatie betrekking heeft op een partij die mogelijk het slachtoffer is van misbruik in welke vorm dan ook. Misbruik kan omvatten, zonder beperking, ouderenmishandeling, kindermishandeling, partnergeweld, verwaarlozing of huiselijk geweld. Informatie kan worden bekendgemaakt aan autoriteiten die SeekingArrangement.com naar eigen goeddunken geschikt acht om dergelijke openbaarmaking te behandelen. Passende autoriteiten kunnen, zonder beperking, wetshandhavingsinstanties, agentschappen voor kinderbescherming of rechtbankfunctionarissen omvatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat SeekingArrangement.com toestemming heeft om deze openbaar te maken.
 21. Links
 22. De Website kan, en de Dienst kan links bevatten naar sites die niet worden onderhouden door SeekingArrangement.com. Hoewel we alleen links naar die sites proberen te plaatsen die in goede smaak en veilig zijn voor onze gebruikers, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van die sites en kunnen we niet garanderen dat sites zonder onze kennis niet zullen veranderen. Het opnemen van een link op de website impliceert niet dat wij de gekoppelde site goedkeuren. Als u besluit gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van, derden die op of via de website of service worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn alleen tussen u en die derde partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat The SeekingArrangement.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, dergelijke inhoud, informatie , verklaringen, reclame, goederen of diensten of ander materiaal beschikbaar op of via een dergelijke website of bron.

 23. disclaimers
  1. OpzoekenArrangement.com is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onjuiste inhoud die op de website of in verband met de service wordt geplaatst, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door gebruikers van de website, leden of door apparatuur of programmering die is gekoppeld aan of wordt gebruikt in de service.
  2. OpzoekenArrangement.com is niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van elke gebruiker van de website of het lid van de service.
  3. OpzoekenArrangement.com is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatielijnmislukkingen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, gebruikers- of ledencommunicatie.
  4. Op zoek naarArrangement.com is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers vanwege technische problemen of verkeerscongestie op het internet of op elke website of combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan gebruikers en / of leden of aan de computer van een andere persoon met betrekking tot of voortvloeiend uit het deelnemen of downloaden van materialen in verband met het web en / of in verband met de service.
  5. SeekingArrangement.com kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit het gebruik van de Website of de Service door de One, Content geplaatst op de Website of verzonden aan Leden, of enige interactie of contact tussen gebruikers. van de website, online of offline.
  6. DEZE SITE IS ALLEEN VOOR ENTERTAINMENT EN INFORMATIEDOELEINDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING BIEDT SeekingArrangement.com DE WEBSITE EN DIENST OP "AS IS" - EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS EN KRIJGT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS DAN MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF DE WEBSITE (INCLUSIEF ALLE INHOUD DAARIN BEVAT) INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERWACHTINGEN VAN PRIVACY OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. OpzoekenArrangement.com GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ, VEILIG IS OF DAT FOUTEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD.
  7. ALLE MATERIËLE DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF WEBSITE WORDT TOEGANG KRIJGT OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISICO, EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EN HIERBIJ AFSTANDEN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS EN OORZAKEN VAN ACTIE MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM , INTERNETTOEGANG, DOWNLOAD OF DISPLAY, OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS DIE RESULTEREN OF KUNNEN RESULTEREN VAN DE DOWNLOAD VAN EEN DERGELIJK MATERIAAL. ALS U DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET ACCEPTEERT, DIENT U NIET GEMACHTIGD TE WORDEN OM ENIG MATERIAAL TE DOWNLOADEN OF TE VERKRIJGEN VIA DE SERVICE OF WEBSITE.
  8. Van tijd tot tijd kan SeekingArrangement.com meningen, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud van derden beschikbaar stellen op de Website en / of via de Service. Alle inhoud van derden is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteurs ervan en er hoeft niet noodzakelijk op te worden vertrouwd. Dergelijke externe auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. OpzoekenArrangement.com IS NIET: (I) GARANDEERT DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF NUTTIGHEID VAN ENIGE INHOUD VAN DERDEN OP DE WEBSITE OF VERSTREKT DOOR DE DIENST, OF (II) KEURT, AANVAARDT OF AANVAARDT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN IEDERE MENING , ADVIES OF VERKLARING VAN EEN PARTIJ DIE OP DE WEBSITE OF DIENST WORDT VERMELD. ZAL ONDER GEEN OMSTANDIGHEID ZAL ZoekArrangement.com OF ZIJN FILIALEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN UW VERTROUWEN OP INFORMATIE OF ANDERE CONTENT GEPLAATST OP DE WEBSITE OF DIENST, OF VERZONDEN AAN OF DOOR ENIGE LEDER.
  9. SeekingArrangement.com kan niet garanderen en belooft geen specifieke resultaten van gebruik van de Website en / of de Dienst.
  10. Deze website is slechts een locatie - het fungeert als een locatie voor individuen om persoonlijke en contactgegevens te plaatsen voor het doel van daten. OpzoekenArrangement.com is niet vereist voor het screenen of censureren van informatie die op de website is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot de identiteit van een gebruiker. Wij zijn niet betrokken bij daadwerkelijke communicatie tussen leden. Dientengevolge hebben we geen controle over de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de gepubliceerde informatie of profielen, of de waarheid of juistheid van dergelijke informatie. U stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw interacties met andere leden. SeekingArrangement.com behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere leden te controleren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gesprekken via normale e-mail, datums, relaties, telefoongesprekken, vergaderingen, zei hij / zij beschuldigingen of enige andere correspondentie of interactie die buiten het bereik van de Website plaatsvinden. De website is een hulpmiddel om het eerste contact tussen de leden mogelijk te maken, alles dat verder gaat, heeft wij niet in de hand en gebeurt op eigen risico van de leden. Leden moeten gezond verstand gebruiken over welke informatie zij aan anderen bekendmaken via e-mail of andere communicatiemiddelen. Het is uw verantwoordelijkheid om leden te onderzoeken en ermee akkoord te gaan dat u zult verifiëren dat zij legitieme datumzoekers zijn. Er zijn veel verschillende fraudes, regelingen en bedrog op het internet, en we raden u ten zeerste aan sceptisch te zijn over elk lid totdat u meer over hen te weten komt en hun achtergrond verifieert.
  11. In aanvulling op de voorgaande informatie in het kader van deze Overeenkomst, is elk advies of elke gedachte die op de Website of via de services die in deze Overeenkomst worden vermeld, alleen voor informatieve en amusementsdoeleinden is en niet bedoeld is ter vervanging of ter vervanging van professionele financiële, medisch, juridisch of ander advies. Het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties en wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige behandeling, actie door of gevolg voor een persoon die de informatie volgt die wordt aangeboden of wordt aangeboden binnen of via de website. Als u specifieke zorgen hebt of als zich een situatie voordoet waarin professioneel of medisch advies vereist is, dient u een geschikt opgeleide en gekwalificeerde specialist te raadplegen en onmiddellijk aandacht te vragen van het juiste personeel.
  12. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat SeekingArrangement.com niet aansprakelijk is voor uw lasterlijk, beledigend, inbreukmakend of illegaal materiaal of gedrag of dat van derden, en we behouden ons het recht voor om dergelijk materiaal zonder aansprakelijkheid van de Website te verwijderen.
 24. Beperking van aansprakelijkheid
  1. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ZoekaarArrangement.com IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE ONMISBAARHEID OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S, ONDERBREKING VAN DE SERVICE EN AANKOOP VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ZELFS ALS ZoekenArrangement.com WEET OF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE AGGREGAATAANSPRAKELIJKHEID VAN AGROGRAMMA.com, IN WELKE VORM VAN ACTIE DAN OOK IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE WEBSITE, MEER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR UW LIDMAATSCHAP HEEFT BETAALD, OF, ALS U NIET HEBT BETAALD SeekingArrangement.com VOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE SERVICE, HET BEDRAG VAN US $ 25.00 OF HAAR EQUIVALENT.
  2. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL ZE ZoekArrangement.com AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, HETZIJ RECHTSTREEKS, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, COMPENSERENDE, GEVOLGSCHADE EN / OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEDRAG VAN U OF IEMAND ANDERS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN, LICHAMELIJK LETSEL, EMOTIONELE NOODSTOESTAND EN / OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE OF MEETING MET ANDERE LEDEN VAN DE DIENST. DIT OMVAT INCLUSIEF CLAIMS, VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GEDRAGING VAN LEDEN DIE ONDER FALSE PRETENSES ZIJN GERICHT OF DIE PRAKT OM TE BESCHADIGEN OF TE SCHADEN.
  3. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, bevrijdt u het Bedrijf van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen of schade van elke aard en aard, bekend en onbekend (inclusief, maar niet beperkt tot, claims van nalatigheid), die voortvloeien uit of gerelateerd aan geschillen tussen gebruikers en de handelingen of nalatigheden van derden. U doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten die u volgens het Burgerlijk Wetboek van Californië § 1542 hebt, evenals van alle andere wetten of beginselen van gewoonterecht die anders de dekking van deze vrijgave zou beperken tot alleen die claims waarvan u weet of vermoedt dat deze in uw voordeel zijn bij het moment om akkoord te gaan met deze release.
 25. Arbitrage
  1. Arbitrage is het indienen van een geschil bij een onbevooroordeelde derde partij die is aangewezen door de partijen bij de controverse, die vooraf overeenkomen om te voldoen aan de uitspraak, uitspraken, uitspraak of uitspraak na een hoorzitting waarbij alle partijen bij de controverse in de gelegenheid zijn om gehoord. JIJ EN SeekingArrangement.com ZIJN HET ERMEE AKKOORD DAT WIJ ECHTER ONS RECHT STAAN OM VOOR RECHTSPUNTEN TE GAAN in verband met geschillen, en dat onze rechten zullen worden bepaald door een NEUTRALE ARBITRATEUR, NIET EEN RECHTSRECHT OF JURY.
  2. U en SeekingArrangement.com stemmen ermee in dat alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Website, de Service, deze Overeenkomst en / of enig beleid of praktijken van SeekingArrangement.com (een "Geschil") onder FINALE EN BINDENDE ARBITRAGE ZULLEN vallen. De enige uitzonderingen op deze overeenkomst om geschillen te arbitreren, zijn zaken die kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank voor geringe vorderingen of claims van inbreuk op of verduistering van het auteursrecht, het patent, handelsgeheim, handelsmerk, servicemerk, handelskleding of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van SeekingArrangement.com. rechten, die SeekingArrangement.com kan kiezen om te hebben opgelost met andere middelen dan arbitrage. Niettegenstaande het bovenstaande is SeekingArrangement.com altijd geïnteresseerd in een poging geschillen op een minnelijke en informele manier op te lossen, en we moedigen u aan contact met ons op te nemen op dispute@SeekingArrangement.com or by mail at SeekingArrangement.com, Attn: Dispute Manager, 3250 Pepper Lane, Las Vegas, Nevada 89120 alvorens toevlucht te nemen tot arbitrage.
  3. JIJ EN SeekingArrangement.com ERKENT DAT NOCH DE VERENIGDE STATEN ALLE KLASSENACTIES OF ANDERE KLASSEMENTSPROCEDURES IN VERBAND MET ENIG GESCHIL MET DE ANDERE PARTIJ ZULLEN BRENGEN OF DEELGEN DOEN. Verder stemt noch u, noch SeekingArrangement.com in met arbitrage van de klas of enige arbitrage waarbij een persoon een geschil als vertegenwoordiger van een andere persoon / personen brengt.
  4. Als de partijen niet in staat zijn om een ​​geschil op informele wijze op te lossen, zal de arbitrage van geschillen worden beheerd door een derde scheidsrechter die niet is gelieerd aan SeekingArrangement.com, in overeenstemming met commerciële arbitrageregels, en indien dit door de arbiter passend wordt geacht, een aanvullende arbitrage procedures voor consumentengeschillen.
  5. Elke procedure om deze arbitrageovereenkomst te handhaven, inclusief elke procedure om een ​​arbitrale uitspraak te bevestigen, te wijzigen of te annuleren, kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. In het geval dat deze arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, kan een rechtszaak tegen SeekingArrangement.com (behalve voor gerechtelijke acties met beperkte aanspraken) alleen worden aangevangen in de federale of nationale rechtbanken in Clark County, Nevada. U stemt hierbij onherroepelijk in met de jurisdictie van en de locatie in die rechtbanken voor dergelijke doeleinden.
  6. Ongeacht enige wet of wet die het tegendeel verklaart, en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, moet elk geschil worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum waarop het incident dat aanleiding gaf tot het geschil zich heeft voorgedaan. Het niet indienen van een arbitrageclaim zoals hierboven beschreven binnen de van toepassing zijnde limietperiode vormt een verklaring van afstand van een dergelijke claim en dient als complete bar voor elke claim gebaseerd op een geschil.
  7. Deze Overeenkomst en geschillen tussen u en SeekingArrangement.com worden beheerst door het recht van de staat Nevada zonder rekening te houden met de principes van juridische conflicten, op voorwaarde dat deze arbitrageovereenkomst wordt geregeld door de Federal Arbitration Act.
  8. Als u de Website bezoekt of de Service van buiten de Verenigde Staten gebruikt, ziet u af van alle rechten onder de wet- en regelgeving van het grondgebied van waaruit u de Website of Service bezoekt of gebruikt. Ongeacht of u de Website bezoekt of de Service buiten de Verenigde Staten gebruikt, alle Geschillen zullen in de Verenigde Staten worden opgelost zoals hierboven beschreven.
  9. U hebt het recht om af te zien van bindende arbitrage binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u voor het eerst de voorwaarden van deze sectie hebt geaccepteerd door een e-mail te sturen naar legal@SeekingArrangement.com. Om effectief te zijn, moet de opt-out melding uw volledige naam bevatten en duidelijk aangeven dat u van plan bent om af te zien van bindende arbitrage. Door u af te wenden van bindende arbitrage, stemt u ermee in geschillen op te lossen in overeenstemming met de hier te bepalen keuze of wet, forum en locatiebepalingen.
  10. Deze sectie die voorziet in arbitrage van claims is niet van toepassing op commerciële en concurrentiële overtredingen zoals hierboven beschreven.
 26. Vergoeding
 27. U stemt ermee in om SeekingArrangement.com, haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten en gelieerde ondernemingen van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, voortvloeiend uit uw gebruik van de Website, de Services of uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief eventuele inbreuk op uw verklaringen en garanties hierin), alle berichten of Inhoud die u op de Website plaatst of als gevolg van de Service en de overtreding van enige wet of regelgeving door jou. U, en uw nalatenschap in het geval van uw overlijden, stemt er verder mee in dat deze vrijwaringbepaling alle aanspraken, daden of eisen van derden dekt, met inbegrip van die welke zijn ingediend door uw echtgenoot, kinderen of familie. SeekingArrangement.com behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met SeekingArrangement.com in verband daarmee.

 28. Algemene bepalingen
  1. Overtreding van deze overeenkomst kan leiden tot een onherstelbare schade aan SeekingArrangement.com en u gaat er daarom mee akkoord dat SeekingArrangement.com gerechtigd is om buitengewone vrijwaring te zoeken voor de rechtbank, inclusief maar niet beperkt tot tijdelijke straatverboden, voorlopige bevelen en permanente bevelen zonder de noodzaak een obligatie of andere zekerheid, naast en onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die SeekingArrangement.com mogelijk heeft voor een inbreuk op deze Overeenkomst.
  2. Deze Overeenkomst, geaccepteerd op gebruik van de Website en verder bevestigd door U bij lid worden van de Dienst, het Privacybeleid op de Website en eventuele toepasselijke betalingen, verlengingen, aanvullende Servicevoorwaarden, omvatten de volledige overeenkomst tussen u en SeekingArrangement.com met betrekking tot het gebruik van de Website en / of de Dienst, vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en SeekingArrangement.com met betrekking tot uw gebruik van de Website of Dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze Overeenkomst).
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, blijft de Overeenkomst van kracht na beëindiging van uw registratie bij de Service.
  4. Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht en van kracht.
  5. Het falen van SeekingArrangement.com om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.
  6. U gaat ermee akkoord dat uw online account niet overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw profiel of inhoud in uw account eindigen na uw overlijden.
  7. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of werk gecreëerd als resultaat van deze Overeenkomst en u mag op geen enkele manier enige verklaring afleggen of SeekingArrangement.com binden.
 29. Speciale staatsbepalingen
 30. De volgende bepalingen zijn aan deze Overeenkomst toegevoegd voor abonnees die woonachtig zijn in Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Noord-Carolina, Ohio en Wisconsin:

  U, de koper, kan deze Overeenkomst op elk moment vóór middernacht van de derde werkdag volgend op de oorspronkelijke datum van dit contract, met uitzondering van zondagen en feestdagen, annuleren zonder enige boete of verplichting. Om deze Overeenkomst te annuleren, stuurt u een e-mail of bezorgt u een ondertekende en gedateerde kennisgeving waarin staat dat u, de koper, deze Overeenkomst of woorden met een vergelijkbaar effect annuleert. Dit bericht wordt verzonden naar: SeekingArrangement.com, tav: Gebruiksvoorwaarden Manager, 3250 Pepper Lane, Las Vegas, Nevada 89120. Vergeet niet uw SeekingArrangement.com gebruikersnaam en e-mailadres op te geven in enige correspondentie of uw terugbetaling kan worden uitgesteld. Als u annuleert, stuurt SeekingArrangement.com binnen tien dagen na de datum waarop u uw annulering hebt gemeld, alle betalingen die u heeft gedaan. Als u de kennisgeving verzendt of aflevert om uw abonnement binnen die periode van drie dagen te annuleren, betalen wij het volledige bedrag van uw abonnement terug.

  In het geval dat u overlijdt voor het einde van uw abonnementsperiode, heeft uw nalatenschap recht op een terugbetaling van dat deel van elke betaling die u voor uw abonnement hebt gedaan en die kan worden toegerekend aan de periode na uw overlijden. In het geval dat u arbeidsongeschikt wordt (zodat u niet in staat bent om de diensten van SeekingArrangement.com te gebruiken) vóór het einde van uw abonnementsperiode, heeft u recht op een terugbetaling van dat deel van elke betaling die u voor uw abonnement had gedaan. is toewijsbaar aan de periode na uw handicap door de kennisgeving van de onderneming op te geven op hetzelfde adres als hierboven vermeld.

 31. Melding
 32. Het Bedrijf kan u mededelingen doen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in deze Overeenkomst, met gebruikmaking van alle redelijke middelen die nu bekend zijn of hierna zijn ontwikkeld, waaronder per e-mail, reguliere post, SMS, MMS, sms of berichten op de Website. Dergelijke berichten worden mogelijk niet ontvangen als u deze Overeenkomst schendt door op ongeoorloofde wijze toegang tot de Service te krijgen. U stemt ermee in dat u geacht wordt alle kennisgevingen te hebben ontvangen die zouden zijn geleverd als u de Dienst op een geautoriseerde manier zou hebben bezocht.

 33. Revisiedatum en wijziging.
 34. Deze overeenkomst kan op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd. Als u een niet-abonnerend lid bent op het moment van een wijziging, zullen de herziene voorwaarden van kracht zijn bij plaatsing op de website en uw gebruik van de service na een dergelijke boeking zal betekenen dat u de herziene overeenkomst accepteert. Als u op het moment van een wijziging abonnee bent, blijft de dan bestaande Overeenkomst uw lidmaatschap beheren tot het moment waarop u uw abonnement verlengt zoals hierin wordt overwogen. Als u doorgaat met uw abonnement, houdt uw verlenging in dat u de herziene Overeenkomst accepteert. Als u uw abonnement op dat moment beëindigt, betekent uw gebruik van de Service na uw beëindiging dat u de Overeenkomst accepteert.

  Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 29 november 2017.